השפעת סביבת המגורים על הלידה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

השפעת סביבת המגורים על הלידהשטחים ירוקים, הם שטחים נדרשים מבחינה נדל"נית, מכיוון שאנשים מוצאים אותם כמשפרי בריאות פיזית ונפשית, המובילים לרווחה על ידי הגברת הפעילות הגופנית, הפחתת זיהום האוויר, רעש, וטמפרטורת סביבה נוחה. מנגנונים מרגיעים אלה משפיעים גם באופן מועיל על תוצאות הריון.

מחקר ישראלי אשר חקר את השפעות הירוק והקרבה לשטחים ירוקים על משקל לידה וגיל הריון בלידה מצאו השפעה חיובית של החשיפה לשטחים הירוקים על משקל הלידה.

ממצאים אלה מצביעים על כך שהקפת שכונות דיור באזורים ירוקים הינן פעולות אשר ישפיעו באופן חיובי על משקל לידה והיקף ראש הילוד. מחקרים נוספים נדרשים בכדי לקבוע באופן משמעותי יותר את ההשפעות המיטיבות של החשיפה הירוקה על תוצאות ההריון, ולסייע בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לפיתוח שטחים ירוקים עירוניים, במיוחד באזורים מקופחים חברתית כלכלית.

תכנון ותוצאות המחקר הישראלי

המחקר הישראלי ניסה לבחון את הנתונים בקרב 40,000 לידות שהתרחשו בתל אביב, בין השנים 2000 ל-2006. שני הפרמטרים שחושבו במחקר זה היו סביבת המגורים הירוקה (שנקבעה על פי צילומי לווין), ומגורים הקרובים לאזורים ירוקים גדולים (ששטחם גדול מ-5000 מטרים). תוצאות המחקר הוכיחו באופן מובהק כי החשיפה לאזורים ירוקים מעלה את משקל התינוק הנולד, בממוצע של 19 גרם. למרות שעלייה זו הינה קטנה, היא יכולה לרמוז על סיכון נמוך יותר ללידת ילודים קטנים באזורים ירוקים.

המחקר לא מצא קשר בין לידת פגים במשקל נמוך מ 1.5 ק"ג לבין סביבה ירוקה. אולם כן נמצאה השפעה גדולה יותר של הסביבה הירוקה בקרב נשים ממעמד סוציו אקונומי נמוך, בהשוואה להשפעה זו בקרב נשים ממעמד סוציו אקונומי גבוה. ההשערה לקשר זה הניחה כי החיים בסביבה ירוקה יותר מצליחה לעמעמם את השפעות זיהום האוויר, ומעודדת פעילות גופנית וספורטיביות, אשר משפיעה באופן חיובי על הנשים ההרות.

השוואה למחקרים אחרים

ישנם רק שלושה מחקרים שחקרו את ההשפעה של החשיפה הירוקה על תוצאות הלידה. אחד מהם נערך בארה"ב – Donovanetal, 2011, ושני מחקרים נערכו בספרד – Dadvandetal, 2012. מחקרים אלה העריכו את הקשר בין משקל לידה, לידה מוקדמת (אשר סווגה כ 30-36 שבועות או קודם לכן), ומגורים באזור ירוק. נחקרו 64,705 לידות משנת 1999 ועד שנת 2002.

הם השתמשו במדד הצמחייה (אותו מדד אשר נמדד בלווין, בכדי לקבוע האם הבית נמצא במקום ירוק). הממצאים מראים על קשר חיובי בין משקל לידה וחשיפה לסביבה ירוקה. ההשפעות הבריאותיות החיוביות של השטחים הירוקים עשויות להיות מתווכות על ידי פעילות גופנית מוגברת, הפחתת לחץ פסיכולוגי ודיכאון, שיפור הקשרים החברתיים, הפחתת רמות הרעש וזיהום האוויר ושיפור ומיתון טמפרטורת הסביבה והשפעות החום העירוני.

השטחים הירוקים הנמצאים מסביב למגורים נקשרו עם חשיפה מופחתת לזיהום אוויר בקרב נשים בהריון, ואילו חשיפה לזיהום אוויר סביבתי במהלך ההריון נמצאה קשורה עם מגוון תוצאות הריון שליליות כגון משקל לידה נמוך, לידה מוקדמת ופיגור בגדילה תוך רחמית.

מעבר לכך, שטחים ירוקים מגבירים את הנטייה לפעילות גופנית ופעילות גופנית מתונה במהלך ההריון נמצאה קשורה לבריאות נפש אימהית טובה יותר. לחץ פסיכולוגי אימהי ודיכאון נקשרו עם ירידה במשקל לידה. כך ששטחים ירוקים אשר משפרים את מצב הדיכאון ומקלים על הלחץ, עשויים להיות קשורים למשקל הילוד.

כמו כן, טמפרטורת סביבה גבוהה, נקשרה עם אורך הריון מקוצר, אך עשויה להיות מווסתת באזורים עירוניים עם שטחים ירוקים. תצפית נוספת אשר נחקרה במחקרים אלו העלתה כי מיעוטים אתניים עלולים ליהנות באופן מופחת מהאזורים הירוקים. בעוד שלמשתתפים בריטיים לבנים, נמצא קשר חיובי בין הירוק שמסביב למגורים ומשקל לידה, למשתתפים ממוצא פקיסטני, לא נמצא קשר זה.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

בריאות האישה: פוריות, הריון, רפואת נשים

הפורטל המוביל לבריאות האישה: פוריות, הריון, רפואת נשים. פורטל המקום שבו תקבלי את כל המידע והעדכונים העכשווים בנושאי: נשים, תזונה, אסתטיקה, גיל ההתבגרות, גיל המעבר,גיל הזהב, רפואה ועוד מגוון רחב של נושאים.

אז מה היה לנו בכתבה:

דילוג לתוכן